ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Benefity k nákupu

Pokud chcete záruku na stroj prodloužit , nabízíme službu prodloužení záruky o 1 rok za 10% ceny stroje bez elektrického pohonu a 15% u stroje s elektrickým pohonem. V této lhůtě Vám pak zdarma vyměníme komponenty za nové nebo provedeme zdarma opravu .

 

Baterie jsou slabinou všech elektrických strojů. Abychom tuto slabinu změnili na silnou stránku, dodáváme do všech strojů baterie renomované značky DYNO.  Tyto baterie dodáváme nové před prodejem a před předáním zákazníkovi změříme jejich stav.

Proto se Vám nemůže stát, že Váš stroj se zastaví v ten nejméně vhodný okamžik!

 

Každý stroj, nářadí a technické zařízení musí být opatřeno dokumentací pro účely bezpečnosti práce a musí být určeny lhůty a harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí.

Provádíme revize, opravy a kontroly strojů, které splní zákonné požadavky a zároveň prodlouží jejich životnost. Kontrolujeme stav a vhodnost baterií, případně jejich výměnu.

Vyzkoušíme nosnost strojů a zařízení pro jejich bezpečný provoz. Nevystavujte se postihům inspektorátů bezpečnosti práce!

 

 

Bezpečnostní předpisy je nutné přísně dodržovat, aby nedocházelo k úrazům při manipulaci a přepravě materiálu a zboží. 
Provádíme profesní školení řidičů manipulačních vozíků všech skupin naším certifikovaným školícím centrem v kompletním rozsahu podle příslušných zákonů a předpisů.

V nejkratším možném termínu provedeme zaškolení, přezkoušení a vydání, rozšíření nebo výměnu řidičských europrůkazů.

Předejděte sankcím ze strany inspektorátů bezpečnosti práce (až 2 mil. Kč) a nákladům spojených s hrazením léčebných nákladů, trvalých následků a ztráty na výdělku u zaměstnanců!

Podrobné informace zde: https://www.deltalift.cz/informace/skoleni-ridicu-vzv/